Raporty bieżące

Raport bieżący nr 25/2022

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zarząd spółki ManyDev Studio SE („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości w załączniku do niniejszego raportu listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 24/2022

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki ManyDev Studio SE („Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 23/2022

Temat: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał Postawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie (01-632), przy ul. Bieniewickiej 26,...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 22/2022

Temat: Uchwała Zarządu o zwróceniu się do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały o istnieniu spółki Postawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne Zarząd ManyDev Studio SE („Spółka”), informuje, że w związku z powzięciem informacji o tym, że bilans...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 21/2022

Temat: Złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Komisję Nadzoru Finansowego Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2022 oraz 10/2022 Zarząd ManyDev Studio SE („Spółka”), niniejszym informuje, że w...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 20/2022

Temat: Otrzymanie rezygnacji członka Rady Nadzorczej Spółki Postawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ManyDev Studio SE (dalej jako: „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 września 2022 r.,...

czytaj dalej

Raport półroczny P 2022

Spis treści: STRONA TYTUŁOWA WYBRANE DANE FINANSOWE KOREKTA RAPORTU ZAWARTOŚĆ RAPORTU PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis załączników: ManyDev_SF_30.06.2022-2.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU) MANYDEV_STUDIO_S.E._PSF_2022_raport_z_przegladu.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU) STRONA...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 19/2022

Temat: Rejestracja zmiany statutu Spółki Postawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ManyDev Studio SE (dalej jako: „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 19 września 2022 r. powzięła wiadomość o...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 18/2022

Temat: Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej przez KNF Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2022 Zarząd ManyDev Studio SE („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 16...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 17/2022

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zarząd spółki ManyDev Studio SE („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości w załączniku do niniejszego raportu listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 16/2022

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki ManyDev Studio SE („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 15/2022

Temat: Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2020 Zarząd ManyDev Studio SE (dalej jako: „Emitent” lub „Spółka”)...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 14/2022

Temat: Rejestracja zmiany statutu Spółki Postawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ManyDev Studio SE (dalej jako: „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 czerwca 2022 r. powzięła wiadomość o...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 13/2022

Temat: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie – raport biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ManyDev Studio z siedzibą w...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 12/2022/K

Temat: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 12/2022 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu:Zarząd spółki ManyDev Studio SE („Spółka”) informuje, że w przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 3 czerwca 2022...

czytaj dalej