Raport kwartalny Q 1/2023

25.05.2023

Spis treści:

  1. STRONA TYTUŁOWA
  2. WYBRANE DANE FINANSOWE
  3. KOREKTA RAPORTU
  4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

ManyDev_SF_31.03.2023.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług1661143525
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej46(35)10(7)
III. EBITDA51(35)11(8)
IV. Zysk (strata) brutto(158)78(34)17
V. Zysk (strata) netto(157)78(33)17
VI. Liczba akcji w sztukach na 31.03.22 600 00021 000 00022 600 00021 000 000
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) za 1 kwartał(0,007)0,004(0,001)0,001
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2114
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(173)(258)(37)(55)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 227264

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis
ManyDev_SF 31.03.2023.pdfManyDev_SF 31.03.2023.pdfRaport za I kwartał 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-05-25Bartłomiej BartulaPrezes Zarządu