Kalendarium wydarzeń korporacyjnych

Kalendarium na rok 2023

Zarząd Spółki ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku.

Raport roczny za rok 2022 Emitent opublikuje w dniu 20.04.2023 r. (czwartek).

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2023 w następujących datach:

Jednostkowy raport za I kwartał 2023 r. w dniu 25.05.2023 r. (czwartek).

Jednostkowy raport za III kwartał 2023 r. w dniu 23.11.2023 r. (czwartek).

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2023 r. zostanie opublikowany przez Spółkę w dniu 28.09.2023 r. (czwartek).

Emitent informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2022 oraz za II kwartał roku 2023.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuję, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Zarząd ManyDev Studio SE („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego za 2022 r., którego publikacja zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 1/2023 z dnia 11 stycznia 2023 r. miała nastąpić 20 kwietnia 2023 r.

Raport roczny za rok 2022 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 27 kwietnia 2023 r.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian.

Kalendarium na rok 2021

Zarząd Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2021.

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2021 w następujących datach:

 • Jednostkowy raport za I kwartał 2021 r. w dniu 14.05.2021 r. (piątek).
 • Jednostkowy raport za III kwartał 2020 r. w dniu 10.11.2021 r. (środa).

Emitent informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2020 oraz za II kwartał roku 2021.

Raport roczny za rok 2020 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 15.04.2021 r. (czwartek).

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2021 r. zostanie opublikowany przez Spółkę w dniu 17.09.2021 r. (piątek).

Jednocześnie Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE informuję, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

► Raport bieżący nr 7/2021: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021
► Raport UNI – PL nr 18/2021: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 r.
► Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok

Kalendarium na rok 2020

Zarząd Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2020.

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2020 w następujących datach:

 • Jednostkowy raport za I kwartał 2020 r. w dniu 15.05.2020 r. (piątek).
 • Jednostkowy raport za III kwartał 2020 r. w dniu 10.11.2020 r. (wtorek).

Emitent informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2019 oraz za II kwartał roku 2020.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2020 r. zostanie opublikowany przez Spółkę w dniu 18.09.2020 r. (piątek).
Raporty roczny za rok 2019 Emitent opublikuje w dniu 10.04.2020 r. (piątek).

Jednocześnie Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE informuję, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

► Raport bieżący nr 4/2019: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020

Kalendarium na rok 2019

Zarząd Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2019.

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2019 w następujących datach:

 • Jednostkowy raport za I kwartał 2019 r. w dniu 30.05.2019 r. (czwartek)
 • Jednostkowy raport za III kwartał 2019 r. w dniu 29.11.2019 r. (piątek)

Emitent informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2018 oraz za II kwartał roku 2019.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2019 r. zostanie opublikowany przez Spółkę w dniu 30.09.2019 r. (poniedziałek)
Raporty roczny za rok 2018 Emitent opublikuje w dniu 30.04.2019 r. (wtorek)

Raport bieżący nr 1/2019: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019

Raport bieżący nr 23/2019: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Kalendarium na rok 2018

 

Zarząd Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2018.

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2017 w następujących datach:

Jednostkowy raport za I kwartał 2018 r. w dniu 30.05.2018 r. (środa).
Jednostkowy raport za III kwartał 2018 r. w dniu 27.11.2018 r. (wtorek).

Emitent informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2017 oraz za II kwartał roku 2018.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2018 r. zostanie opublikowany przez Spółkę w dniu 28.09.2018 r. (piątek)
Raporty roczny za rok 2017 Emitent opublikuje w dniu 30.04.2018 r. (poniedziałek).

Jednocześnie Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE informuję, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Kalendarium na rok 2017

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej terminy publikacji raportów okresowych w roku 2017.
Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2017 w następujących datach:

 • Jednostkowy raport za I kwartał 2017 r. w dniu 30.05.2017 r. (Wtorek)
 • Jednostkowy raport za III kwartał 2017 r. w dniu 15.11.2017 r. (Środa)

Emitent informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2016 oraz II kwartał roku 2017.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2017 r. zostanie opublikowany przez Spółkę w dniu 29.09.2017 r. (Piątek)

Raporty roczny za rok 2016 Emitent opublikuje w dniu 31.03.2017 r. (Piątek)

Kalendarium na rok 2016

 • Jednostkowy raport za I kwartał 2016r. – 16.05.2016r. (Poniedziałek)
 • Jednostkowy raport za III kwartał 2016r. – 14.11.2016r. (Poniedziałek)
 • Emitent informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał roku 2016 oraz na podstawie art. 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2015, z uwagi na wcześniejszą publikację raportu rocznego.
 • Raport półroczny za pierwsze półrocze 2016r. zostanie przez Spółkę opublikowany w dniu 31.08.2016.
 • Raporty roczny za rok 2015 Emitent opublikuje w dniu 21.03.2016r.

Kalendarium na rok 2015

 • Zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku Emitent informuje, że nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 roku.
 • Raport roczny za 2014 rok – 23 marca 2015 roku.
 • Raport za I kwartał 2015 roku – 14 maja 2015 roku.
 • Raport półroczny za I półrocze 2015 roku – 31 sierpnia 2015 roku.
 • Raport za III kwartał 2015 roku – 16 listopada 2015 roku.
 • Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, Emitent informuje, że rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku.

Kalendarium na rok 2014

 • 2014-11-14 Raport kwartalny Q – III kwartał 2014 r
 • 2014-09-01 Raport okresowy P – I półrocze 2014 r
 • 2014-05-15 Raport kwartalny Q – I kwartał 2014 r
 • 2014-04-24 Raport roczny R – 2013 r
 • 2014-02-27 Raport kwartalny Q – IV kwartał 2013 r

Kalendarium na rok 2013

 • 2013-11-14 Raport kwartalny SAQ – III kwartał 2013 rok
 • 2013-09-02 Raport okresowy SAP – I półrocze 2013 rok
 • 2013-05-15 Raport kwartalny SAQ – I kwartał 2013 rok
 • 2013-04-25 Raport roczny SA-R 2012 rok
 • 2013-02-28 Raport kwartalny SAQ – IV kwartał 2012 rok

Kalendarium na rok 2012

 • 2012-11-14 Raport kwartalny SAQ – III kwartał 2012 rok
 • 2012-08-31 Raport okresowy SAP – I półrocze 2012 rok
 • 2012-05-15 Raport kwartalny SAQ – I kwartał 2012 rok
 • 2012-04-20 Korekta raportu rocznego SA-R 2011 rok
 • 2012-04-19 Raport roczny SA-R 2011 rok
 • 2012-02-29 Raport kwartalny SAQ – IV kwartał 2011 rok

Kalendarium na rok 2011

 • 2011-11-14 Raport kwartalny SAQ – III kwartał 2011 rok
 • 2011-08-31 Raport okresowy SAP – I półrocze 2011 rok
 • 2011-05-16 Raport kwartalny SAQ – I kwartał 2011 rok
 • 2011-04-28 Raport roczny SA-R 2010 rok
 • 2011-03-01 Raport kwartalny SAQ – IV kwartał 2010 rok

Kalendarium na rok 2010

 • 2010-11-23 Korekta raportu kwartalnego SAQ III kwartał 2010
 • 2010-11-08 Raport kwartalny SAQ – III kwartał 2010 rok
 • 2010-08-31 Raport okresowy SAP – I półrocze 2010 rok
 • 2010-06-28 Korekta raportu rocznego SA-R 2009 rok
 • 2010-05-17 Raport kwartalny SAQ – I kwartał 2010 rok
 • 2010-04-30 Raport roczny SA-R 2009 rok
 • 2010-03-01 Raport kwartalny SAQ – IV kwartał 2009 rok

Kalendarium na rok 2009

 • 2009-11-16 Raport kwartalny SAQ – III kwartał 2009 rok
 • 2009-08-31 Raport okresowy SAP – I półrocze 2009 rok
 • 2009-07-15 Korekta raportu rocznego SA-R 2008 rok
 • 2009-07-15 Korekta raportu kwartalnego I kwartał 2009 rok
 • 2009-05-15 Raport kwartalny SAQ – I kwartał 2009 rok
 • 2009-04-30 Raport roczny SA-R 2008 rok
 • 2009-02-16 Raport kwartalny SAQ – IV kwartał 2008 rok

Kalendarium na rok 2008

 • 2008-11-06 Jednostkowy raport półroczny SA-P 2008 rok. – skorygowany
 • 2008-11-06 Jednostkowy raport półroczny SA-P 2008 rok
 • 2008-11-04 Raport kwartalny SAQ – III kwartał 2008 rok