Władze spółki

Zarząd

Katarzyna Jamróz

Prezes Zarządu

Zarząd ManyDev Studio S.E. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 30 kwietnia 2024 roku podjęła uchwałę powołującą panią Katarzynę Jamróz do Zarządu Spółki, powierzając jej funkcję Prezesa Zarządu.

Pani Katarzyna Jamróz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz według oświadczenia nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ManyDev Studio SE, nie pozostaje wspólnikiem w spółce konkurencyjnej wobec Spółki, członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej w stosunku do Emitenta osoby prawnej.

Życiorys zawodowy, zawierający opis posiadanego przez Prezesa Zarządu wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

CV Katarzyna Jamróz

Rada Nadzorcza

Lech Klimkowski

Marcin Wenus

Paweł Filipek

Maksymilian Graś

Tomasz Stajszczak

Sprawozdania z działalności Zarządu

Za rok 2022

Sprawozdanie Zarządu Spółki Manydev Studio SE za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku
zobacz

Za rok 2021

Sprawozdanie Zarządu Spółki Manydev Studio SE za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku
zobacz

Za rok 2020

Sprawozdanie Zarządu Platynowe Inwestycje SE za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku
pobierz plik

Za rok 2019

Sprawozdanie Zarządu Platynowe Inwestycje SE za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku
pobierz plik

Za rok 2018

Sprawozdanie Zarządu Platynowe Inwestycje SE za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku
pobierz plik

Za rok 2017

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Platynowe Inwestycje S.A. za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku
pobierz plik

Za rok 2016

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Platynowe Inwestycje S.A. za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku
pobierz plik

Za rok 2015

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Platynowe Inwestycje S.A. za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku
pobierz plik

Za rok 2014

Sprawozdanie zarządu z działalności AD.Drągowski S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku
pobierz plik

Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

Za rok 2022

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok
zobacz

Za rok 2021

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021
pobierz plik

Sprawozdanie z wyników oceny Sprawozdania Finanasowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2021
pobierz plik

Za rok 2020

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, a także sprawozdanie z wyników oceny Sprawozdania Finanasowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2020
pobierz plik

Za rok 2019

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, a także sprawozdanie z wyników oceny Sprawozdania Finanasowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2019
pobierz plik

Za rok 2018

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018
pobierz plik

Sprawozdanie z wyników oceny Sprawozdania Finanasowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2018
pobierz plik

Za rok 2017

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017
pobierz plik

Sprawozdanie z wyników oceny Sprawozdania Finanasowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2017
pobierz plik

Za rok 2016

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016
pobierz plik

Sprawozdanie z wyników oceny Sprawozdania Finanasowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2016
pobierz plik

Za rok 2015

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015
pobierz plik

Sprawozdanie z wyników oceny Sprawozdania Finanasowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2015
pobierz plik

Za rok 2014

Sprawozdanie rady nadzorczej AD.Drągowski S.A. z działalności za 2014 roku oraz z ocena sprawozdania Zarządu za rok 2014
pobierz plik