Raporty

Raport półroczny P 2023

Spis treści: STRONA TYTUŁOWA WYBRANE DANE FINANSOWE KOREKTA RAPORTU ZAWARTOŚĆ RAPORTU PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis załączników: ManyDev_SF_30.06.2023.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU) KPW_Audyt_-_raport_z_przegladu_jednostk.SF_MSSF_30.06.2022[340910].pdf (ZAWARTOŚĆ...

Raport bieżący nr 21/2023

Temat: Korekta zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd ManyDev Studio S.E. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje, że w dniu 9 sierpnia 2023 r., Spółka...

Raport bieżący nr 20/2023

Temat: Wygaśnięcie listu intencyjnego Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. W nawiązaniu do raportów bieżących nr 12/2023 i 19/2023, Zarząd ManyDev Studio SE (dalej jako: „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu wczorajszym tj. dnia 1 sierpnia...

Raport bieżący nr 19/2023

Temat: Zawarcie aneksu do listu intencyjnego Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd ManyDev Studio SE (dalej jako: „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. dnia 17 lipca 2023 r. Emitent powziął informację o podpisaniu aneksu...

Raport bieżący nr 18/2023

Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej ManyDev Studio S.E. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd ManyDev Studio S.E. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie...

Raport bieżący nr 17/2023

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zarząd spółki ManyDev Studio SE („Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości w załączniku do niniejszego raportu listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%...

Raport bieżący nr 16/2023

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki ManyDev Studio SE („Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez...

Raport bieżący nr 15/2023

Temat: Zawieszenie postępowania o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2020, 15/2022 oraz 13/2023, Zarząd ManyDev Studio SE (dalej jako:...

Raport bieżący nr 14/2023

Temat: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej ManyDev Studio S.E. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd ManyDev Studio S.E. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, iż w dniu 22 czerwca...

Raport bieżący nr 13/2023

Temat: Złożenie do KNF wniosku o zawieszenie postępowania o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2020 oraz nr 15/2022, Zarząd ManyDev...