Raporty

Raport bieżący nr 4/2023

Temat: Złożenie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Postawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne W nawiązaniu do raportów bieżących nr 10/2022, 18/2022, 21/2022 oraz 2/2023 Zarząd ManyDev Studio SE („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu...

Raport bieżący nr 3/2023

Temat: Zawarcie umowy wydawniczej i deweloperskiej z Plug In Digital Postawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne Zarząd ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu wczorajszym tj. 20 lutego 2023 r.,...

Raport bieżący nr 2/2023/K

Temat: Korekta raportu bieżącego nr 2/2023 - Zawiadomienie o wydaniu postanowienia przez Komisję Nadzoru Finansowego Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne Zarząd ManyDev Studio S.E. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym przekazuje do...

Raport bieżący nr 2/2023

Temat: Zawiadomienie o wydaniu postanowienia przez Komisję Nadzoru Finansowego Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne W nawiązaniu do raportów bieżących nr 18/2022, 10/2022 oraz 21/2022, Zarząd ManyDev Studio SE („Spółka”), niniejszym informuje, że w...

Raport bieżący nr 1/2023

Temat: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), niniejszym przekazuje terminy...

Korekta Raportu bieżącego nr 28/2022/K

English version below Temat: Korekta załącznika do raportu bieżącego nr 28/2022 -Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie Zarząd spółki ManyDev Studio SE (dalej:...

Raport bieżący nr 28/2022

English version below Temat: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie ManyDev Studio SE („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 10 grudnia 2022 roku otrzymała...

Raport bieżący nr 27/2022

English version below Temat: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść: Zarząd Spółki ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do...

Raport kwartalny Q3/2022

Spis treści: STRONA TYTUŁOWA WYBRANE DANE FINANSOWE KOREKTA RAPORTU ZAWARTOŚĆ RAPORTU PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis załączników: ManyDev_SF 30.09.2022 STRONA TYTUŁOWA WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. złw tys. złw tys. EURw tys. EUR3 kwartał(y) narastająco /...

Raport bieżący nr 26/2022

English version below Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej ManyDev Studio S.E. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd ManyDev Studio S.E. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, iż...