Dokumenty korporacyjne

KRS

Wydruk KRS podmiotu Platynowe Inwestycje SE z dnia 19.01.2022 r.
pobierz plik
* Źródło: Wydruki KRS, Ministerstwo Sprawiedliwości

Statut

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Zarządu

Strategia

Ład korporacyjny

Polityka wynagrodzeń