Memorandum informacyjne

10.03.2017 r.

Memorandum Informacyjne w związku z Ofertą publiczną 56.088.000 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku.

Warunki dostępu oraz korzystania z poniższych informacji

Memorandum Informacyjne w związku z Ofertą publiczną 56.088.000 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku.

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone. Poprzez wybranie opcji „AKCEPTUJĘ” poniżej potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami, wyrażą zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiążą się Państwo do ich przestrzegania. Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy się z nimi zapoznawać i analizować je w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE DLA CELÓW I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, JAPONII, AUSTRALII ANI JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁOBY REJESTRACJI.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane ofertą publiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polski 56.088.000 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”)

Informacje i dokumenty zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności nie są przeznaczone do udostępnienia osobom znajdującym się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani też jakiegokolwiek innego kraju, w którym udostępnianie tych materiałów mogłoby być niezgodne z przepisami prawa obowiązującego w tym kraju.

Akcje objęte niniejszym Memorandum Informacyjnym nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki. Oferta publiczna Akcji przeprowadzana jest wyłącznie ma podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego oraz wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja lub oferta sprzedaży Akcji lub jakakolwiek zachęta do ich nabywania, ani też jako zamiar pozyskania ofert zakupu Akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której podjęcie takich działań mogłoby być niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Niniejsze Memorandum Informacyjne wraz z ewentualnymi opublikowanymi aneksami i komunikatami aktualizującymi stanowi jedyny, kompletny i prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i ofercie publicznej akcji serii G spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Płocku. Memorandum Informacyjne w wersji elektronicznej zostało opublikowane na stronie internetowej: http://platyn.pl/

Inwestorzy powinni dokładnie zapoznać się z treścią całego Memorandum Informacyjnego, w szczególności z opisanymi w nim ryzykami związanymi z inwestowaniem w Akcje. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące Akcji powinny być podejmowane wyłączenie w oparciu o wszystkie dane, informacje i ryzyka przedstawione w Memorandum Informacyjnym. Inwestorzy powinni mieć na uwadze, że wartość Akcji może ulegać zmianie, w szczególności w związku ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych Uzyskując dostęp do Memorandum Informacyjnego za pośrednictwem sieci Internet należy mieć na względzie, że udostępniane w ten sposób dokumenty mogą ulec zniekształceniu lub modyfikacji podczas procesu ich przesyłania lub pobierania. Spółka, członkowie jej organów, pracownicy ani doradcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek rozbieżności lub zniekształcenia treści niniejszego Memorandum Informacyjnego udostępnionego za pośrednictwem sieci Internet, w szczególności mogące powstać w wyniku używania nieaktualnego lub niekompatybilnego oprogramowania przez osobę pobierającą to Memorandum Informacyjne, lub też na skutek działania szkodliwego oprogramowania. Jeżeli powyższe informacje wskazują, że materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie mogą być Państwu udostępnione lub macie Państwo co do tego jakiekolwiek wątpliwości, prosimy o opuszczenie tej strony.

OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE:

I. PRZECZYTAŁEM/PRZECZYTAŁAM, ZROZUMIAŁEM/ZROZUMIAŁAM I AKCEPTUJĘ
II. ZNAJDUJĘ SIĘ I UZYSKUJĘ DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ W POLSCE
III. NIE JESTEM MIESZKAŃCEM ANI NIE POSIADAM SIEDZIBY W STANACH POWYŻSZE WARUNKI I OGRANICZENIA, Z TERYTORIUM POLSKI, ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII ANI NA OBSZARZE ŻADNEJ INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ MÓGŁBY STANOWIĆ NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY REJESTRACJI.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem powyższego oświadczenia może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Memorandum Informacyjne w związku z Ofertą publiczną 56.088.000 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku.

27.02.2017 r.

Emisja akcji serii G została odwołana. Informacja szczegółowa

18.11.2016 r.

Komunikat aktualizacyjny nr 1 z dnia 18.11.2016 r. do Memorandum Informacyjnego pobierz plik

02.11.2016 r.

Memorandum Informacyjne w związku z Ofertą publiczną 27.675.000 (dwadzieścia siedem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku

Warunki dostępu oraz korzystania z poniższych informacji

Memorandum Informacyjne w związku z Ofertą publiczną 27.675.000 (dwadzieścia siedem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku.

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone. Poprzez wybranie opcji „AKCEPTUJĘ” poniżej potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami, wyrażą zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiążą się Państwo do ich przestrzegania. Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy się z nimi zapoznawać i analizować je w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE DLA CELÓW I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, JAPONII, AUSTRALII ANI JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁOBY REJESTRACJI.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane ofertą publiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polski 27.675.000 (dwadzieścia siedem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii F spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”)

Informacje i dokumenty zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności nie są przeznaczone do udostępnienia osobom znajdującym się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani też jakiegokolwiek innego kraju, w którym udostępnianie tych materiałów mogłoby być niezgodne z przepisami prawa obowiązującego w tym kraju.

Akcje objęte niniejszym Memorandum Informacyjnym nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki. Oferta publiczna Akcji przeprowadzana jest wyłącznie ma podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego oraz wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja lub oferta sprzedaży Akcji lub jakakolwiek zachęta do ich nabywania, ani też jako zamiar pozyskania ofert zakupu Akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której podjęcie takich działań mogłoby być niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Niniejsze Memorandum Informacyjne wraz z ewentualnymi opublikowanymi aneksami i komunikatami aktualizującymi stanowi jedyny, kompletny i prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i ofercie publicznej akcji serii F spółki PLATYNOWE INWESTYCJE. Memorandum Informacyjne w wersji elektronicznej zostało opublikowane na stronie internetowej: www.platyn.pl

Inwestorzy powinni dokładnie zapoznać się z treścią całego Memorandum Informacyjnego, w szczególności z opisanymi w nim ryzykami związanymi z inwestowaniem w Akcje. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące Akcji powinny być podejmowane wyłączenie w oparciu o wszystkie dane, informacje i ryzyka przedstawione w Memorandum Informacyjnym. Inwestorzy powinni mieć na uwadze, że wartość Akcji może ulegać zmianie, w szczególności w związku ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych Uzyskując dostęp do Memorandum Informacyjnego za pośrednictwem sieci Internet należy mieć na względzie, że udostępniane w ten sposób dokumenty mogą ulec zniekształceniu lub modyfikacji podczas procesu ich przesyłania lub pobierania. Spółka, członkowie jej organów, pracownicy ani doradcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek rozbieżności lub zniekształcenia treści niniejszego Memorandum Informacyjnego udostępnionego za pośrednictwem sieci Internet, w szczególności mogące powstać w wyniku używania nieaktualnego lub niekompatybilnego oprogramowania przez osobę pobierającą to Memorandum Informacyjne, lub też na skutek działania szkodliwego oprogramowania. Jeżeli powyższe informacje wskazują, że materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie mogą być Państwu udostępnione lub macie Państwo co do tego jakiekolwiek wątpliwości, prosimy o opuszczenie tej strony.

OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE:
I. PRZECZYTAŁEM/PRZECZYTAŁAM, ZROZUMIAŁEM/ZROZUMIAŁAM I AKCEPTUJĘ
II. ZNAJDUJĘ SIĘ I UZYSKUJĘ DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ W POLSCE
III. NIE JESTEM MIESZKAŃCEM ANI NIE POSIADAM SIEDZIBY W STANACH POWYŻSZE WARUNKI I OGRANICZENIA, Z TERYTORIUM POLSKI, ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII ANI NA OBSZARZE ŻADNEJ INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ MÓGŁBY STANOWIĆ NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY REJESTRACJI.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem powyższego oświadczenia może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Memorandum Informacyjne w związku z Ofertą publiczną 27.675.000 (dwadzieścia siedem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku.