Raport bieżący nr 15/2023

23.06.2023

Temat: Zawieszenie postępowania o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2020, 15/2022 oraz 13/2023, Zarząd ManyDev Studio SE (dalej jako: „Emitent” lub „Spółka”), informuje że w dniu 23 czerwca 2023 r. otrzymał postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zawieszenia na wniosek Emitent postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu Emitenta sporządzonego w formie jednolitego dokumentu w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii F, G, H oraz I, wszczętego na podstawie wniosku Emitenta z dnia 29 czerwca 2022 r.

O złożeniu wniosku o zawieszenie postępowania Emitent informował raportem ESPI nr 13/2023 z dnia 19 czerwca 2023 r.