Film

Raport bieżący nr 6/2024

Temat: Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki Postawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ManyDev Studio SE (dalej jako: „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 24 stycznia 2024 r., Prezes Zarządu p....

czytaj dalej

Raport bieżący nr 5/2024

Temat: Otrzymanie rezygnacji członka Rady Nadzorczej Spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ManyDev Studio SE (dalej jako: „Spółka”), niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 22 stycznia 2024 r., od członka...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 4/2024

Temat: Otrzymanie rezygnacji członka Rady Nadzorczej Spółki Postawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ManyDev Studio SE (dalej jako: „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 18 stycznia 2024 r.,...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 3/2024

Temat: Odwołanie Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24.01.2024 r. Postawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 2/2024

Temat: Otrzymanie rezygnacji członka Rady Nadzorczej Spółki Postawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ManyDev Studio SE (dalej jako: „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 stycznia 2024 r.,...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 1/2024

Temat: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), niniejszym przekazuje terminy...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 25/2023

Temat: Otrzymanie rezygnacji członka Rady Nadzorczej Spółki Postawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ManyDev Studio SE (dalej jako: „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 11 grudnia 2023 r.,...

czytaj dalej

Raport kwartalny Q3/2023

Spis treści: STRONA TYTUŁOWA WYBRANE DANE FINANSOWE KOREKTA RAPORTU ZAWARTOŚĆ RAPORTU PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis załączników:manydev_sf_30.09.2023_signed.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU) STRONA TYTUŁOWA WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.złw tys.EUR3 kwartał(y)...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 24/2023

Temat: Powołanie Prezesa Zarządu ManyDev Studio SE Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd ManyDev Studio S.E. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 28 listopada...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 23/2023

Temat: Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2023 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ManyDev Studio SE ("Spółka") informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 22/2023

Temat: Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki Postawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ManyDev Studio SE (dalej jako: „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 10 listopada 2023 r., Prezes Zarządu...

czytaj dalej

Raport półroczny P 2023

Spis treści: STRONA TYTUŁOWA WYBRANE DANE FINANSOWE KOREKTA RAPORTU ZAWARTOŚĆ RAPORTU PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis załączników: ManyDev_SF_30.06.2023.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU) KPW_Audyt_-_raport_z_przegladu_jednostk.SF_MSSF_30.06.2022[340910].pdf (ZAWARTOŚĆ...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 21/2023

Temat: Korekta zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd ManyDev Studio S.E. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje, że w dniu 9 sierpnia 2023 r., Spółka...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 20/2023

Temat: Wygaśnięcie listu intencyjnego Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. W nawiązaniu do raportów bieżących nr 12/2023 i 19/2023, Zarząd ManyDev Studio SE (dalej jako: „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu wczorajszym tj. dnia 1 sierpnia...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 19/2023

Temat: Zawarcie aneksu do listu intencyjnego Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd ManyDev Studio SE (dalej jako: „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. dnia 17 lipca 2023 r. Emitent powziął informację o podpisaniu aneksu...

czytaj dalej