Raport bieżący nr 22/2024

10.04.2024

Temat: Powołanie nowego składu Komitetu Audytu

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

ManyDev Studio S.E. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 09.04.2024 r. postanowiła o powołaniu Komitetu Audytu w następującym składzie:

Mariusz Niemyjski – Przewodniczący Komitetu Audytu

Sebastian Bryła – Członek Komitetu Audytu

Robert Szmitkowski – Członek Komitetu Audytu

Komitet Audytu we wskazanym wyżej składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3 , 5, i 6 Ustawy o biegłych rewidentach, tj. przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki, a większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna od Spółki.