Film

Raport bieżący nr 20/2024

Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej ManyDev Studio SE Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ManyDev Studio S.E. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 19/2024

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki ManyDev Studio SE („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 18/2024

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki ManyDev Studio SE („Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 17/2024

Temat: Zawarcie umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich do gier Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących: nr 3/2023 z dnia 21 lutego 2023...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 16/2024

Temat: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej ManyDev Studio S.E. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ManyDev Studio S.E. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, iż w dniu 26 marca...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 15/2024

Temat: Rezygnacja kandydata na Członka Rady Nadzorczej ManyDev Studio SE Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ManyDev Studio S.E. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2024 z...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 14/2024 k

Temat: Korekta raportu bieżącego nr 14.2024 z dnia 25.03.2024 Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej ManyDev Studio S.E Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ManyDevStudio S.E. z siedzibą w Warszawie...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 14/2024

Temat: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej ManyDev Studio S.E. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ManyDev Studio S.E. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, iż w dniu 25 marca...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 13/2024

Temat: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej ManyDev Studio S.E. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ManyDev Studio S.E. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, iż w dniu 23 marca...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 12/2024

Temat: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej ManyDev Studio S.E. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ManyDev Studio S.E. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, iż w dniu 21 marca...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 11/2024

Temat: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej ManyDev Studio S.E. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ManyDev Studio S.E. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, iż w dniu 19 marca...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 10/2024

Temat: Zawarcie umowy przeniesienia praw i obowiązków Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 21 lutego 2023 r., niniejszym...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 9/2024

Temat: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał Postawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie (01-632), przy ul. Bieniewickiej 26,...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 8/2024

Temat: Zawiadomienie o wydaniu wyroków przez Wojewódzki Sąd Administracyjny Postawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne W nawiązaniu do raportów bieżących nr: 10/2022, 18/2022, 21/2022, 2/2023 oraz 4/2023 Zarząd ManyDev Studio SE („Spółka”), niniejszym...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 7/2024

Temat: Otrzymanie rezygnacji członka Rady Nadzorczej Spółki Postawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ManyDev Studio SE (dalej jako: „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 stycznia 2024 r.,...

czytaj dalej