Film

Raport bieżący nr 10/2023

Temat: Otrzymanie rezygnacji członka Rady Nadzorczej Spółki Postawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ManyDev Studio SE (dalej jako: „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 maja 2023 r., Spółka...

czytaj dalej

Raport kwartalny Q 1/2023

Spis treści: STRONA TYTUŁOWA WYBRANE DANE FINANSOWE KOREKTA RAPORTU ZAWARTOŚĆ RAPORTU PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis załączników: ManyDev_SF_31.03.2023.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU) WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.złw tys.EUR1 kwartał(y)...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 9/2023

Temat: powzięcie informacji o zawiadomieniu o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego Postawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne W nawiązaniu do raportów bieżących nr 10/2022, 18/2022, 21/2022, 2/2023 oraz 4/2023 Zarząd...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 8/2023

Temat: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie Zarząd ManyDev Studio SE („Spółka”) w wykonaniu obowiązku przewidzianego w art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o...

czytaj dalej

Raport roczny RR 2022

Spis załączników: MAN_BSF_2022_OPINIA_2022-12-31_pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU) MAN_BSF_2022_OPINIA_2022-12-31_pl.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU) MAN_JSF_2022_SzD_2022-12-31_pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU) MAN_JSF_2022_SzD_2022-12-31_pl.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 7/2023

Temat: Otrzymanie informacji o planowanej odmowie wydania przez niezależnego biegłego rewidenta opinii do sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności ManyDev Studio SE za 2022 rok Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR – informacje poufne ManyDev Studio SE...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 6/2023

Temat: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ManyDev Studio SE ("Spółka") informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego za 2022 r.,...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 5/2023

Temat: Korekta raportu jednostkowego za III kwartał 2022 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd ManyDev Studio SE („Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu jednostkowego za III kwartał...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 4/2023

Temat: Złożenie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Postawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne W nawiązaniu do raportów bieżących nr 10/2022, 18/2022, 21/2022 oraz 2/2023 Zarząd ManyDev Studio SE („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 3/2023

Temat: Zawarcie umowy wydawniczej i deweloperskiej z Plug In Digital Postawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne Zarząd ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu wczorajszym tj. 20 lutego 2023 r.,...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 2/2023/K

Temat: Korekta raportu bieżącego nr 2/2023 - Zawiadomienie o wydaniu postanowienia przez Komisję Nadzoru Finansowego Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne Zarząd ManyDev Studio S.E. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym przekazuje do...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 2/2023

Temat: Zawiadomienie o wydaniu postanowienia przez Komisję Nadzoru Finansowego Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne W nawiązaniu do raportów bieżących nr 18/2022, 10/2022 oraz 21/2022, Zarząd ManyDev Studio SE („Spółka”), niniejszym informuje, że w...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 1/2023

Temat: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), niniejszym przekazuje terminy...

czytaj dalej

Korekta Raportu bieżącego nr 28/2022/K

English version below Temat: Korekta załącznika do raportu bieżącego nr 28/2022 -Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie Zarząd spółki ManyDev Studio SE (dalej:...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 28/2022

Temat: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie ManyDev Studio SE („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 10 grudnia 2022 roku otrzymała zawiadomienie złożone w...

czytaj dalej