Raport roczny RR 2020 (po korekcie, Raport bieżący nr 25/2021)

16.04.2021

Raport roczny RR 2020 (po korekcie, Raport bieżący nr 25/2021)

w tys. złw tys. złw tys. EURw tys. EUR
20202 01920202 019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów01 728,000402
II. Koszt własny sprzedaży01 012,000235
III. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej-201354-4582
IV. Zysk _strata_ brutto-202354-4582
V. Zysk _strata_ netto-204356-4683
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach8 298
361,00
11 310
520,00
8 298
361,00
11 310
520,00
VII. Zysk _strata_ netto na akcję zwykłą _zł/euro_-0,020,0300
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1901 291,00-42300
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0000
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej119-1 216,0027-283

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Bartłomiej Bartula, Prezes Zarządu