Raport bieżący nr 22/2022

12.10.2022

Temat: Uchwała Zarządu o zwróceniu się do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały o istnieniu spółki

Postawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd ManyDev Studio SE („Spółka”), informuje, że w związku z powzięciem informacji o tym, że bilans sporządzony przez Zarząd wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, powziął Uchwałę nr 1/10/2022 z dnia 12.10.2022 r. w sprawie zwrócenia się do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały o istnieniu spółki.