Raport bieżący nr 2/2023/K

10.02.2023

Temat: Korekta raportu bieżącego nr 2/2023 – Zawiadomienie o wydaniu postanowienia przez Komisję Nadzoru Finansowego

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd ManyDev Studio S.E. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym przekazuje do publicznej widomości korektę raportu bieżącego nr 2/2023 opublikowanego przez Spółkę w dniu 7 lutego 2023 r. Korekta wynika z faktu, iż z powodu omyłki pisarskiej polegającej na pominięciu następującego zapisu: „postanowienie Komisji nadzoru Finansowego („KNF”) z dnia 30 stycznia 2023 r., dotyczące stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją administracyjną wydaną przez KNF w dniu 26 sierpnia 2022 r. o sygn.. DPS-DPSZPO.456.9.2022.MGB, nakładającą na Spółkę kary pieniężne w wysokości 1.200.000 zł oraz 1.300.000 zł. Przedmiotowa decyzja Komisji Nadzoru Finansowego jest ostateczna, a przysługuje od niej środek zaskarżenia w postaci skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.” nie została opublikowana prawidłowa treść w.w. raportu, wobec powyższego prawidłowa treść raportu brzmi następująco:

„W nawiązaniu do raportów bieżących nr 18/2022, 10/2022 oraz 21/2022, Zarząd ManyDev Studio SE („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu wczorajszym tj. dnia 6 lutego 2023 r., doręczono:

  • postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z dnia 30 stycznia 2023 r., dotyczące odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją administracyjną wydaną przez KNF w dniu 26 sierpnia 2022 r. o sygn. DPS-DPSZPO.456.9.2022.MGB, nakładającą na Spółkę kary pieniężne w wysokości 1.200.000 zł oraz 1.300.000 zł. Przedmiotowa decyzja Komisji Nadzoru Finansowego jest ostateczna, a przysługuje od niej środek zaskarżenia w postaci skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
  • postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z dnia 30 stycznia 2023 r., dotyczące stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją administracyjną wydaną przez KNF w dniu 26 sierpnia 2022 r. o sygn. DPS-DPSZPO.456.9.2022.MGB, nakładającą na Spółkę kary pieniężne w wysokości 1.200.000 zł oraz 1.300.000 zł.

Przedmiotowa decyzja Komisji Nadzoru Finansowego jest ostateczna, a przysługuje od niej środek zaskarżenia w postaci skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego”