Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 maja 2015 r.

24.04.2015

Raport bieżący nr 21/2015

Zarząd AD.DRĄGOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia o zwołaniu na dzień 26 maja 2015 r. na godzinę 10.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie 00-924 przy ul. Kopernika 36/40.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.