Raporty okresowe

Raport bieżący nr 39/2024

Temat: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej ManyDev Studio SE Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ManyDev Studio S.E. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, iż w dniu 21 czerwca...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 38/2024

Temat: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 24.06.2024 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Manydev Studio SE (dalej: „Spółka” lub „Emitent”), w nawiązaniu do raportu...

czytaj dalej

Raport roczny RR 2023

Spis załączników: SzD_korekta_2024_2024-06-03_pl.xhtml (KOREKTA RAPORTU) SzD_korekta_2024_2024-06-03_pl(Autenti_Classic_2024-06-03_14-58-55).xml (KOREKTA RAPORTU) JF_MDS_2023_2024-05-06_pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 37/2024

Temat: Korekta raportu rocznego 2023 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Manydev Studio SE (dalej: „Spółka” lub „Emitent”), przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu rocznego za okres 01.01-31.12.2023...

czytaj dalej

Raport kwartalny Q 1/2024

Spis treści: STRONA TYTUŁOWA WYBRANE DANE FINANSOWE KOREKTA RAPORTU ZAWARTOŚĆ RAPORTU PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis załączników: ManyDev_SF_31_03_2024(Autenti_Classic_2024-05-31_12-50-56).pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU) WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 36/2024

Temat: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie (01-632), przy ul. Bieniewickiej 26,...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 35/2024

Temat: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji ManyDev Studio SE (dalej jako: „Spółka”), w wykonaniu obowiązku...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 34/2024

Temat: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji ManyDev Studio SE (dalej jako: „Spółka”), w wykonaniu obowiązku...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 33/2024

Temat: Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2024 r Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe ManyDev Studio S.E. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2024 z dnia 11 stycznia...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 32/2024

Temat: Korekta raportu rocznego 2023 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Manydev Studio SE ("Spółka" lub "Emitent"), przekazuje do publicznje wiadomości korektę raportu rocznego za okres od 01.01.2023 r. do...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 31/2024

Temat: Informacja o zawieszeniu obrotu akcjami Spółki Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Manydev Studio SE z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Spółka", "Emitent") informuje o powzięciu w dniu 6 maja 2024 r. informacji o podjęciu przez...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 30/2024

Temat: Powołanie Prezesa Zarządu ManyDev Studio SE Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ManyDev Studio S.E. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 30 kwietnia...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 29/2024

Temat: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe ManyDev Studio S.E. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2024 z dnia 11 stycznia...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 28/2024

Temat: Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Manydev Studio SE z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2024 r . podjął ostateczną decyzję co do...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 27/2024

Temat: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe ManyDev Studio S.E. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2024 z dnia 11 stycznia...

czytaj dalej