Raporty okresowe

Raport bieżący nr 4/2023

Temat: Złożenie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Postawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne W nawiązaniu do raportów bieżących nr 10/2022, 18/2022, 21/2022 oraz 2/2023 Zarząd ManyDev Studio SE („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 3/2023

Temat: Zawarcie umowy wydawniczej i deweloperskiej z Plug In Digital Postawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne Zarząd ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu wczorajszym tj. 20 lutego 2023 r.,...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 2/2023/K

Temat: Korekta raportu bieżącego nr 2/2023 - Zawiadomienie o wydaniu postanowienia przez Komisję Nadzoru Finansowego Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne Zarząd ManyDev Studio S.E. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym przekazuje do...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 2/2023

Temat: Zawiadomienie o wydaniu postanowienia przez Komisję Nadzoru Finansowego Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne W nawiązaniu do raportów bieżących nr 18/2022, 10/2022 oraz 21/2022, Zarząd ManyDev Studio SE („Spółka”), niniejszym informuje, że w...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 1/2023

Temat: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), niniejszym przekazuje terminy...

czytaj dalej

Korekta Raportu bieżącego nr 28/2022/K

English version below Temat: Korekta załącznika do raportu bieżącego nr 28/2022 -Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie Zarząd spółki ManyDev Studio SE (dalej:...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 28/2022

English version below Temat: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie ManyDev Studio SE („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 10 grudnia 2022 roku otrzymała...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 27/2022

English version below Temat: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść: Zarząd Spółki ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do...

czytaj dalej

Raport kwartalny Q3/2022

Spis treści: STRONA TYTUŁOWA WYBRANE DANE FINANSOWE KOREKTA RAPORTU ZAWARTOŚĆ RAPORTU PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis załączników: ManyDev_SF 30.09.2022 STRONA TYTUŁOWA WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. złw tys. złw tys. EURw tys. EUR3 kwartał(y) narastająco /...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 26/2022

English version below Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej ManyDev Studio S.E. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd ManyDev Studio S.E. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, iż...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 25/2022

English version below Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zarząd spółki ManyDev Studio SE („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości w załączniku do niniejszego raportu listę akcjonariuszy...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 24/2022

English version below Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki ManyDev Studio SE („Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 23/2022

English version below Temat: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał Postawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie (01-632), przy...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 22/2022

English version below Temat: Uchwała Zarządu o zwróceniu się do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały o istnieniu spółki Postawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne Zarząd ManyDev Studio SE („Spółka”), informuje, że w związku z powzięciem informacji o...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 21/2022

English version below Temat: Złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Komisję Nadzoru Finansowego Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2022 oraz 10/2022 Zarząd ManyDev Studio SE („Spółka”),...

czytaj dalej