Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku

23.10.2017

Raport bieżący nr 61/2017

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 8/2017 z dnia 26.01.2017r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2017 roku informuje, że niniejszym dokonuje zmiany terminu publikacji raportu okresowego – raportu kwartalnego za III kwartał 2017r.

Zgodnie z treścią raportu nr 8/2017 z dnia 26.01.2017r. publikacja raportu okresowego za III kwartał 2017r. planowana była na dzień 30.11.2017r.

Zarząd Emitenta informuje, że nową datą publikacji raportu okresowego za III kwartał 2017 będzie dzień 29.11.2017r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu