Złożenie wniosku o dopuszczenie papierów wartościowych AD.DRĄGOWSKI S.A. do obrotu na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

12.08.2008

Raport bieżący nr 2/2008

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2008 roku został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o dopuszczenie następujących papierów wartościowych do obrotu na rynku równoległym:

1. 400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty), oznaczonych kodem PLADDRG00015.

W związku z powyższym od dnia 12 sierpnia 2008 roku Spółka AD.DRĄGOWSKI S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu ESPI.

Podstawa prawna:
Regulamin Giełdy par. 9 ust. 1