Zawiadomienie o umorzeniu akcji własnych

14.12.2017

Raport bieżący nr 70/2017

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 14.12.2017r. złożył zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2_ ustawy o ofercie w związku z rejestracją obniżenia kapitału zakładowego oraz umorzeniem posiadanych przez Spółkę akcji własnych.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu