Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.04.2016 roku

29.04.2016

Raport bieżący nr 28/2016

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29.04.2016 roku.

Akcjonariusz: ZAMZAW Sp. z o.o. w Warszawie
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 997.504
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.648.504
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 66,05 %
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 87,86%

Akcjonariusz: Paweł Ratyński
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 227.802
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 227.802
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 9,13%
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 12,14%