Uzupełnienie informacji o zmianach w Radzie Nadzorczej Spółki

27.05.2015

Raport bieżący nr 35/2015

Zarząd Emitenta w uzupełnieniu treści raportu nr 34/2015 z dnia 27.05.2015r. niniejszym poniżej podaje życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 26.05.2015r

Pani Agnieszka Gujgo
Pani Agnieszka Gujgo, posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest absolwentką Politechniki Warszawskiej, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Ukończyła liczne szkolenia w zakresie zarządzania firmami oraz zarządzania personelem.
Pani Agnieszka Gujgo posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych oraz menadżerskich związanych z finansami, audytem wewnętrznym oraz turystyką, kolejno w PHU Electroland, Investment Friends Electroland Sp. z o.o., Urlopy.pl S.A. oraz INVESTMENT FRIENDS S.A.
Obecnie Pani Agnieszka Gujgo zatrudniona jest w Spółce Urlopy.pl Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora ds. zarządzania zasobami ludzkimi oraz pełni funkcje Prezesa Zarządu w spółkach: Urlopy.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, Fly.pl S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Investment Friends SA z siedzibą w Płocku.
Pani Agnieszka Gujgo nie była prawomocnie skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie został na nią nałożony zakaz działania jako członek organów spółek prawa handlowego.
Pani Agnieszka Gujgo w okresie ostatnich 5 lat nie zasiadała w organach podmiotów prawa handlowego, wobec których przeprowadzana była procedura upadłości, co do której ustanowiony został Zarząd komisaryczny lub które podlegały likwidacji.
Pani Agnieszka Gujgo nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest członkiem organów podmiotów prowadzących działalność konkurencyjna w stosunku do Spółki.
Pani Agnieszka Gujgo nie figuruje w rejestrze dłużników nie wypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Ina Liashkova
Pani Ina Liashkova posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Białoruskiego Instytutu Prawa w Mińsku na kierunku prawa międzynarodowego. Obecnie studiuje na ostatnim roku studiów magisterskich na kierunku Ekonomia na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
Pani Ina Liashkova posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw oraz dokumentacji związanych z działalnością Instytucji Państwowych i prywatnych. Pani Ina Liashkova wykorzystywała swoje doświadczenie zawodowe w trakcie pracy m.in. w Ministerstwie Sprawiedliwości Białorusi w Mińsku, Prokuraturze w Mińsku, Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Mińsku, Spółce Ekspert Logistic, Wincor Nixdorf Sp. z o.o. Od 2013 roku związana z rynkiem kapitałowym.
Pani Ina Liashkova nie była prawomocnie skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie został na nią nałożony zakaz działania jako członek organów spółek prawa handlowego. Pani Ina Liashkova w okresie ostatnich 5 lat nie zasiadała w organach podmiotów prawa handlowego, wobec których przeprowadzana była procedura upadłości, co do której ustanowiony został Zarząd komisaryczny lub które podlegały likwidacji.
Pani Ina Liashkova nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest członkiem organów podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki. Pani Ina Liashkova nie figuruje w rejestrze dłużników nie wypłacalnych.Pan Kamil Konrad Koralewski
Pan Kamil Konrad Koralewski posiada wykształcenie średnie. Obecnie studiuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych, kierunek: Ekonomia Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od 2015 roku zatrudniony w Golden Floor w Warszawie. Pan Kamil Konrad Koralewski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Kamil Konrad Koralewski nie został skazany za przestępstwo oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat Pan Kamil Konrad Koralewski nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego jak również, nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Kamil Konrad Koralewski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Eliza Sylwia Studzińska
Pani Eliza Sylwia Studzińska posiada wykształcenie średnie. Obecnie studiuje na Wydziale Rolnictwa i Biologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pani Eliza Sylwia Studzińska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. W okresie ostatnich pięciu lat Pani Eliza Sylwia Studzińska nie została skazana za przestępstwo oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat Pani Eliza Sylwia Studzińska nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pani Eliza Sylwia Studzińska nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pani Eliza Sylwia Studzińska nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Gabriela Mariola Zawitowska
Pani Gabriela Zawitowska posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku Filologia Polska.
Pani Gabriela Zawitowska posiada duże doświadczenie z zakresu marketingu, pozyskiwania oraz obsługi kontrahentów. Pani Gabriela Zawitowska wykorzystywała swoje doświadczenie zawodowe przy w trakcie pracy m.in. w Telecomconsulting, Madia Spectrum, Multiserwice Sp. z o.o.
Od 2015 pracuje na stanowisku Asystenta Biura Zarządu w Spółce ELKOP S.A.
Pani Gabriela Zawitowska nie była prawomocnie skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie został na nią nałożony zakaz działania jako członek organów spółek prawa handlowego. Pani Gabriela Zawitowska w okresie ostatnich 5 lat nie zasiadała w organach podmiotów prawa handlowego, wobec których przeprowadzana była procedura upadłości, co do której ustanowiony został Zarząd komisaryczny lub które podlegały likwidacji.

Pani Gabriela Zawitowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest członkiem organów podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki. Pani Gabriela Zawitowska nie figuruje w rejestrze dłużników nie wypłacalnych.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Mateusz Kierzkowski – Prezes Zarządu