Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

27.05.2015

Raport bieżący nr 34/2015

Zarząd Emitenta informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26.05.2015r. przyjęło rezygnacje złożone przez dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki Pana Łukasza Drągowskiego, Panią Danutę Ślusarek, Panią Dorotę Cywińską, Panią Małgorzatę Montwiłł oraz Panią Annę Hermanowicz. Rezygnacje dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej są skuteczne z dniem 26.05.2015r.
Jednocześnie Emitent informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26.05.2015r. dokonało wyboru nowego składu Rady Nadzorczej.
W skład Rady Nadzorczej powołani zostali:
Pani Agnieszka Gujgo na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Pani Ina Liashkova na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Pan Kamil Konrad Koralewski na stanowisko Sekretarza Rady Nadzorczej,
Pani Eliza Sylwia Studzińska na stanowisko Członka Rady Nadzorczej
Gabrielę Mariola Zawitowska na stanowisko Członka Rady Nadzorczej

Emitent informuje, że przekaże życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej odrębnym raportem bieżącym.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Mateusz Kierzkowski – Prezes Zarządu