Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

21.06.2017

Raport bieżący nr 44/2017

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie kontynuowane po przerwie w dniu 21.06.2017r. dokonało powołania do składu rady Pana Damiana Patrowicza.

Emitent w najbliższym czasie przekaże życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Damiana Patrowicza.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu