Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

24.09.2019

Raport bieżący nr 23/2019

Zarząd Spółki Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za pierwsze półrocze 2019 roku.
Raport okresowy za pierwsze półrocze 2019 roku zostanie opublikowany w dniu 30 września 2019 roku _ poniedziałek_.

Pierwotna data publikacji tego raportu była ustalona na dzień 27 września 2019 roku, zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 1/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku.

Podstawa prawna
Inny rynek regulowany – podstawa prawna

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu