Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

18.12.2018

Raport bieżący nr 48/2018

Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 18.12.2018r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia:
1. spółki Raczam Sp. z o.o. z dnia 18.12.2018r. w sprawie bezpośredniego zmniejszenia stanu posiadania akcji Emitenta i zmniejszenia bezpośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
2. spółki Patro Invest Sp. z o.o. z dnia 18.12.2018r. w sprawie bezpośredniego zwiększenia stanu posiadania akcji Emitenta i zwiększenia bezpośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
3. Pana Damiana Patrowicz z dnia 18.12.2018r. w sprawie pośredniego zwiększenia stanu posiadania akcji Emitenta i zwiększenia pośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
Pełną treść otrzymanych zawiadomień zawierają załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu