Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

20.12.2019

Raport bieżący nr 29/2019

Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 20.12.2019 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia:

1. Spółki Patro Invest sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Płocku z dnia 20.12.2019r. w sprawie bezpośredniego zwiększenia stanu posiadania akcji Emitenta,

2.Pana Damiana Patrowicza z dnia 20.12.2019r. w sprawie pośredniego zwiększenia stanu posiadania akcji Emitenta.

Pełną treść otrzymanych zawiadomień zawierają załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu