Zmiana nazwy skróconej oraz oznaczenia akcji Emitenta

10.09.2021

Raport bieżący nr 38/2021

Podstawa prawna                                                                                                   

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego o numerze 34/2021, Zarząd ManyDev Studio SE (dalej jako: ”Spółka”) informuje, że w związku ze zmianą firmy spółki Platynowe Inwestycje SE (PLADDRG00015) na ManyDev Studio SE, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 9 września 2021 roku wydała komunikat, w którym poinformowała, że począwszy od dnia 13 września 2021 r. akcje Spółki będą notowane pod nazwą skróconą „MANYDEV” i oznaczeniem „MAN”.