Zmiana daty publikacji raportu SA-P za I półrocze 2013 r

27.08.2013

Raport bieżący nr 17/2013

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. działając na podstawie § 103 ust. 2. pkt 2) oraz § 101 ust. 11. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż termin przekazania raportu SA-P za I półrocze 2013 roku, wyznaczony pierwotnie na dzień 29 sierpnia 2013 roku, zostaje zmieniony na dzień 02 września 2013 roku.

Podstawa prawna:
§ 103 ust. 2. pkt 2) oraz § 101 ust. 11. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.