Zmiana daty publikacji raportu rocznego SA-R 2011

16.04.2012

Raport bieżący nr 13/2012

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. działając na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż termin przekazania raportu SA-R 2011, wyznaczony pierwotnie na 26 kwietnia 2012 roku, zostaje zmieniony na 19 kwietnia 2012 roku.

Podstawa prawna:
§ 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.