Złożenie przez Emitenta zawiadomienia z art. 69B Ustawy o ofercie

16.01.2017

Raport bieżący nr 3/2017

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. informuje, że w dniu 16.01.2017r. w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 2/2017 z dnia 13.01.2017r. skierował do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 _ w związku z art. 69B ust. 1 pkt. 1_ ustawy o ofercie publicznej.
Zawiadomienie zostało skierowane do KNF w związku z faktem, że posiadane przez Emitenta papiery wartościowe obligacje spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie oraz obligacje spółki ZAMZAW Sp. z o.o. w Warszawie o nabyciu których Emitent informował odpowiednio raportami bieżącymi nr 45/2016 oraz 46/2016 z dnia 07.12.2016r. w ramach prawa ich wykupu dają prawo Emitenta do otrzymania akcji serii F Spółki.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje pełną treść zawiadomienia skierowanego do Komisji Nadzoru Finansowego.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu