Złożenie przez Emitenta zawiadomienia z art. 69B Ustawy o ofercie

25.05.2017

Raport bieżący nr 35/2017

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. informuje, że w dniu 25.05.2017r. w związku z wykupem posiadanych przez Emitenta 750 obligacji serii A przez Spółkę Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie oraz wykupem 200 obligacji serii B przez spółkę ZAMZAW Sp. z o.o. w Warszawie o czym Emitent informował raportami bieżącymi nr 32/2017 oraz 33/2017 z dnia 25.05.2017r. skierował do KNF zawiadomienie w trybie art. 69B w związku z faktem, że Emitent już nie posiada żadnych papierów wartościowych uprawniających Spółkę do otrzymania jakichkolwiek akcji Spółki.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje pełną treść zawiadomienia skierowanego do Komisji Nadzoru Finansowego.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu