Zawiadomienie zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

28.10.2015

Raport bieżący nr 79/2015

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 27.10.2015r. otrzymał od akcjonariusza – Pana Pawła Ratyńskiego zawiadomienie o zmniejszeniu udziału akcjonariusza poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Pełna treść zawiadomienia otrzymanego przez Spółkę stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki: