Zawiadomienie w trybie art. 19 MAR

26.05.2017

Raport bieżący nr 40/2017

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 26.05.2017 r. przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu