Zawiadomienie w trybie art. 19 MAR

14.09.2017

Raport bieżący nr 52/2017

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 14.09.2017r. otrzymał w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR zawiadomienie osoby pełniącej obowiązku zarządcze.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu