Zawiadomienie osoby bliskiej osoby pełniącej obowiązki zarządcze w trybie art. 19 MAR

26.05.2017

Raport bieżący nr 41/2017

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 26.05.2017r. otrzymał ze spółki INNOVATIVE COMMERCE AS z siedzibą w Pradze, Republika Czeska zawiadomienie w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR jako osoby bliskiej osoby pełniącej obowiązki zarządcze.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia spółki INNOVATIVE COMMERCE AS w Pradze.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu