Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

18.10.2016

Raport bieżący nr 37/2016

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 18.10.2016r. otrzymał ze spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie.
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu

Załączniki: