Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

18.10.2016

Raport bieżący nr 36/2016

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 18.10.2016r. otrzymał ze spółki ZAMZAW Sp. z o.o. zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2_ ustawy o ofercie o zmniejszeniu udziału tego podmiotu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Załączniki: