Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

19.01.2016

Raport bieżący nr 3/2016

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 19.01.2016r. otrzymał ze spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie o zmniejszeniu udziału tego podmiotu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu

Załączniki: