Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

16.11.2015

Raport bieżący nr 96/2015

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 16.11.2015r. otrzymał ze spółki ZAMZAW Sp. z o.o. w Warszawie zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie o nabyciu akcji Emitenta.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki: