Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

16.11.2015

Raport bieżący nr 95/2015

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 16.11.2015r. otrzymał ze spółki Złote Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie o zbyciu akcji Emitenta.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki: