Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

19.06.2020

Raport bieżący nr 13/2020

Spółka PLATYNOWE INWESTYCJE SE. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 19.06.2020.r. otrzymała zawiadomienie:
1.Spółki Patro Invest Sp. z.o.o. w likwidacji z siedzibą w Płocku w sprawie bezpośredniego zwiększenia % udziału w kapitale zakładowym oraz % udziału w w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku.
Pełną treść otrzymanego zawiadomienia zawiera załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu