Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

04.09.2018

Raport bieżący nr 30/2018

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE SE. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 04.09.2018r. otrzymał ze spółki RACZAM Sp. z o.o. w likwidacji zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zwiększeniu udziału tego podmiotu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu