Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

10.01.2018

Raport bieżący nr 6/2018

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 10.01.2018r. otrzymał ze spółki RACZAM Sp. z o.o. zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmniejszeniu udziału tego podmiotu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu