Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

12.11.2015

Raport bieżący nr 91/2015

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 12.11.2015r. otrzymał ze spółki Złote Inwestycje Sp. z o.o. zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) ustawy o ofercie o nabyciu akcji Emitenta.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki: