Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

26.05.2017

Raport bieżący nr 39/2017

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 26.05.2017r. otrzymał ze spółki Innovative Commerce A.S zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmniejszeniu udziału tego podmiotu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu