Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

26.05.2017

Raport bieżący nr 38/2017

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 26.05.2017r. otrzymał ze spółki ZAMZAW Sp. z o.o. zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmniejszeniu udziału tego podmiotu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu