Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

16.01.2017

Raport bieżący nr 4/2017

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.01.2017r. otrzymał ze spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zwiększeniu udziału tego podmiotu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu