Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w „AD.DRĄGOWSKI” S.A.

31.05.2011

Raport bieżący nr 18/2011

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 30 maja 2011 roku otrzymał zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w AD.DRĄGOWSKI S.A. następującej treści:

„Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów

W dniu 20.05.2011 roku w wyniku rozliczenia transakcji kupna przekroczyłem 5 % ogólnej ilości głosów w Spółce AD.DRĄGOWSKI S.A. (Spółka). Przed zmianą udziału, na dzień 19.05.2011 roku posiadałem 1393698 akcji Spółki i tyle samo głosów stanowiących 7,55% udział w kapitale zakładowym i 4,98% udział w ogólnej liczbie głosów. Aktualnie na dzień 20.05.2011 roku posiadam 1405597 akcji i tyle samo głosów stanowiących 7,62% udział w kapitale zakładowym i 5,02% udział w ogólnej ilości głosów. Nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Podpis: Paweł Ratyński.”

Podstawa prawna:
§ 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.