Zawiadomienie o w trybie art. 69 o pośrednim zbyciu akcji Emitenta

21.09.2017

Raport bieżący nr 53/2017

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 21.09.2017r. otrzymał ze spółki ZAMZAW Sp. z o.o. zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie w którym zawiadamiająca informuje o pośrednim zbyciu akcji Emitenta.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu