Zawiadomienie o pośrednim zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

11.05.2015

Raport bieżący nr 26/2015

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 11 maja 2015 roku otrzymał zawiadomienie o pośrednim zmniejszeniu udziału wspólnika Spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. Pani Danuty Rączkowskiej w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Załącznik: